Vereniging

De vereniging

De Antroposofische Vereniging in Haarlem is onderdeel van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Wie lid wil worden, moet zich aanmelden bij de Nederlandse vereniging.

Op de website van de landelijke vereniging wordt het doel als volgt geformuleerd:

“Antroposofie is een weg tot zelfkennis en kennis van de wereld. Ze helpt u om midden in de wereld te staan en praktisch vorm te geven aan een spirituele levenshouding. De Antroposofische Vereniging is een open huis voor iedereen die de antroposofie wil leren kennen.”

In praktische zin wordt in Haarlem ondersteuning voor dit streven geboden door de lezingen en cursussen in het Jaarprogramma. Het Informatiecentrum biedt literatuur te leen en te koop. In de verschillende groepen kunt je via persoonlijk contact in kleine groepen langs verschillende ingangen aan dit streven werken.

Contactpersoon

Drude van Houwelingen treedt op als contactpersoon vanuit de regio Haarlem met de Antroposofische Vereniging in Nederland. Zij stelt zich ten doel om nieuwe (en minder nieuwe) leden zich thuis te laten voelen in Haarlem. Als je in algemene zin vragen heeft, bijvoorbeeld over de verschillende groepen, kun je haar bellen, 023 5317800.

In het kort kunt je iets lezen over de Antroposofische Vereniging in Historie

Het centrum van de internationale Antroposofische vereniging bevindt zich in Dornach (Zwitserland). Meer informatie op de website van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft.