Euritmie

Euritmie is beweging. Er is veel over te zeggen, dat kunt u lezen in een uitgebreid artikel op Wikipedia. Dit artikel wordt geopend in een nieuw venster, u komt weer terug op deze pagina door dat venster te sluiten.

Eigenlijk wordt pas duidelijk wat euritmie is door het zelf te doen. Als u daarna een euritmie uitvoering ziet, kunt u mogelijk een nieuwe ingang vinden tot deze bewegingskunst.

Euritmie is er als podiumkunst, als vak op vrije scholen, als cursus voor volwassenen en als euritmietherapie met ongekende mogelijkheden.

In ons jaarprogramma bieden we meerdere mogelijkheden om kennis te maken met euritmie.