Groepen

Er zijn drie ledengroepen, waarin leden van de Antroposofische Vereniging elkaar kunnen ontmoeten en waarin met elkaar aan een gekozen thema gewerkt wordt. Een vindt plaats op dinsdag elke week en twee op verschillende woensdagen twee maal per maand.

Daarnaast zijn er studie- en werkgroepen die een specifiek thema tot uitgangspunt hebben gekozen. Zij stellen zich ook open voor niet-leden.

In alle groepen wordt gewerkt vanuit het antroposofisch geïnspireerde mensbeeld. Soms is bestudering van het werk van Rudolf Steiner het doel, soms heeft het ontwikkelen van bepaalde vaardigheden meer de aandacht.

In principe zijn alle groepen open van karakter. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Elke groep heeft zijn eigen thema en signatuur. Bel of mail vooral wanneer u meer informatie wilt.

Drude van Houwelingen treedt op als contactpersoon vanuit de regio Haarlem met de Antroposofische Vereniging in Nederland. Zij stelt zich ten doel om nieuwe (en minder nieuwe) leden zich thuis te laten voelen in Haarlem. Als u in algemene zin vragen heeft, bijvoorbeeld over de verschillende groepen kunt u haar bellen, 023 5317800.