Donderdagmiddag studiegroep

Bestudeerd wordt: DE VIER CHRISTUSOFFERS (GA152) 

Tweewekelijks op donderdag vanaf 14:00 uur in Haarlem

Informatie: Mw. J. Polman 023 5849220