Woensdagavond 1 Ledengroep

Gelezen en besproken wordt Waarnemen en denken van Rudolf Steiner.
(Uit de inhoud: “De innerlijke geest dringt door tot de werkelijkheid buiten de mens. De ‘grenzen aan het kennen’ worden doorbroken. Dit boek, ook bekend als ‘Grundlinien’, is helder van stijl en prachtig van opbouw. Helder beschrijft Steiner de essentiële kennisvragen van de anorganische en de organische natuur; én hoe verschillend de kunst en de wetenschap zich jegens het zintuiglijke verhouden.”)

Plaats: Prinsen Bolwerk, Haarlem

Data: 1e en 3e woensdag van de maand

Tijd: 20:00– 22:00 uur

Informatie: Chris van der Most 023 5313049